FAQ

Hvordan ser jeg om posene er korrekt montert? 

Nedenfor finner du informasjon om montering samt potensielle feilkilder ved bruk av posene

 

**Mulige Feilkilder ved Bruk:**

 

1. Korrekt Montering:

På dette bildet demonstreres riktig montering. Posens materiale er jevnt trukket rundt kassetten. Den indre lukkemekanismen slutter tett rundt posen, og det er god klaring så den ytre lukkemekanismen lukkes helt igjen.

 

2. Lekkasje ved indre lukkemekanisme: 

Dette bildet viser lekkasje ved den indre lukkemekanismen. For mye posemateriale har samlet seg rundt lukkemekanismen, noe som hindrer den i å lukke helt. Andre årsaker til lekkasje ved den indre lukkemekanismen kan inkludere en sliten eller svak fjærmekanisme, fremmedlegemer som har satt seg fast og hindrer mekanismen i å lukke, eller at bøtten er full og innholdet presser mot lukkemekanismen.

 

3. Lekkasje ved ytre lukkemekanisme/bøttelokk:

Dette bildet viser lekkasje ved den ytre lukkemekanismen eller bøttelokket. Det er for mye posemateriale som forhindrer bøtten i å lukke helt. I noen tilfeller vil dette være tydelig synlig fra utsiden, som illustrert i bilde 4, mens i andre tilfeller kan bøtten virke lukket, men det kan likevel være lekkasje på en eller flere sider av lokket. Andre årsaker til lekkasje ved den ytre lukkemekanismen kan inkludere et ødelagt lokk, fremmedlegemer som har satt seg fast og hindrer mekanismen i å lukke, eller feilmontering av posen som gjør at den sitter for høyt til at bøtten kan lukkes helt.

 

 

 

chat

Chat med oss

x